SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że na wizyty mogą się Państwo zapisać telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta (BOP).  Informujemy także, że mają Państwo w każdym momencie prawo wyboru typu udzielania porady - w przychodni lub teleporady. Zapraszamy Państwa do Przychodni w uzgodnionym terminie wizyty. W przypadku wyboru teleporady, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chmielna@zozwola.pl

Informacja dla Pacjentów poradni endokrynologicznej

Pacjentów Pani Doktor Magdaleny Toporek - lekarza endokrynologa, zapisanych na kolejną wizytę uprzejmie informujemy, że wizyta odbędzie się w formie teleporady w uzgodnionym wcześnie terminie.