Osoby, które uzyskały wynik pozytywny/dodatni w kierunku COVID – 19 powinny niezwłocznie skontaktować się TELEFONICZNIE z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku problemu z dodzwonieniem można zgłosić potrzebę teleporady poprzez formularz http://zozwola.pl/formularz-kontaktowy-do-przychodni/.

Lekarz w trakcie teleporady wyda decyzję o izolacji domowej oraz wystawi zwolnienie lekarskie.

Szanowni Pacjenci,

Mając na uwadze potrzeby zdrowotne pacjentów, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście wprowadza większe możliwości uzyskania wizyt indywidualnych w naszych placówkach.

Utrzymujemy zasadę triage, czyli przeprowadzamy ankietę świadczącą o możliwych kontaktach z osobami chorymi na COVID – 19.

Ankieta jest udostępniona do pobrania i wypełnienia przed przybyciem pacjenta do przychodni, co ułatwi i skróci procedurę wstępną.

Utrzymujemy system zapisów przez telefon i ustalanie godziny wizyty tak, aby nie powodować zgromadzania dużej liczby pacjentów.

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że na wizyty mogą się Państwo zapisać telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Pacjenta (BOP).  Informujemy także, że mają Państwo w każdym momencie prawo wyboru typu udzielania porady - w przychodni lub teleporady. Zapraszamy Państwa do Przychodni w uzgodnionym terminie wizyty. W przypadku wyboru teleporady, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chmielna@zozwola.pl

Informacja dla Pacjentów poradni endokrynologicznej

Pacjentów Pani Doktor Magdaleny Toporek - lekarza endokrynologa, zapisanych na kolejną wizytę uprzejmie informujemy, że wizyta odbędzie się w formie teleporady w uzgodnionym wcześnie terminie.