Poradnia Stomatologiczna

UWAGA od 4 maja poradnia stomatologiczna rozpoczyna udzielanie świadczeń stomatologicznych tylko w ramach pomocy doraźnej

Świadczenia udzielane będą wyłącznie pacjentom z ostrym stanem bólowym!

Zakres świadczeń udzielanych w ramach doraźnej pomocy będzie ograniczony do wykonywania procedur niezbędnych w przypadku wykonywania pilnej interwencji, tj. występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań u pacjentów

Przed udaniem się do Poradni należy zweryfikować swoje objawy telefonicznie pod numerem tel. 22 828 68 54
w godzinach 08:00 - 18:00

Dyżurujący Lekarze: